ไม่ได้ส่งลูกเข้าโรงเรียนอินเตอร์ แต่อยากให้เค้าเก่งภาษาอังกฤษ ที่สำคัญคือ อยากให้เขารักการอ่านด้วย ปลูกฝังลูกเป็นเด็ก 2 ภาษาตั้งแต่วันนี้ 3 เคล็ดลับอ่านภาษาอังกฤษให้ลูกฟัง 1.อ่านโทนเสียงสูงๆต่ำๆ 2.ใส่อารมณ์ให้สมจริง 3.สอดแทรกคำถาม ทำไมต้องฝึก Sight Words? เพราะ...