⭐เล่านิทานเป็นภาษาอังกฤษ
⭐เล่นเล่นบทบาทสมมุติใช้ภาษาอังกฤษ
⭐ใช้เพลงประกอบ จะช่วยกระตุ้นให้เด็กสนใจ
⭐เล่นเกมส์สนุกๆ เช่น Flash card ทายคำศัพท์
⭐ตั้งช่วงเวลาในแต่ละวันสำหรับ English time
และท้ายสุด พยายามใช้ภาษาอังกฤษกับลูกบ่อยๆ ค้า 🙂

Illustration of clock

(Visited 58 times, 1 visits today)