ไม่ได้ส่งลูกเข้าโรงเรียนอินเตอร์ แต่อยากให้เค้าเก่งภาษาอังกฤษ ที่สำคัญคือ อยากให้เขารักการอ่านด้วย ปลูกฝังลูกเป็นเด็ก 2 ภาษาตั้งแต่วันนี้

3 เคล็ดลับอ่านภาษาอังกฤษให้ลูกฟัง
1.อ่านโทนเสียงสูงๆต่ำๆ
2.ใส่อารมณ์ให้สมจริง
3.สอดแทรกคำถาม

ทำไมต้องฝึก Sight Words? เพราะ sight word คือหัวใจสำคัญของการฝึกอ่านภาษาอังกฤษ
ส่วนมาก sight word คือคำที่พบเห็นบ่อยๆ หรือเรียกง่ายๆว่า “คำคุ้นตา” เช่น the, of, and, that, in, you, …,ซึ่งประโยชน์หลักๆของ Sight Word คือ

1.ช่วยให้เด็กจัดการกลุ่มคำ จดจำคำศัพท์เหล่านี้ได้ทันที เป็นอัตโนมัติ แทนที่จะเสียเวลามาฝึกประสม พยัญชนะทีละตัวไปเรื่อยๆ
2.เด็กมีความมั่นใจในการอ่านเพิ่มมากขึ้น
3.พัฒนาทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเป็นไปได้อย่างรวดเร็ว

(Visited 86 times, 1 visits today)